رصدخانه مجازی ثریا

رصدخانه شبکه های اجتماعی

رصدخانه مجازی ثریا ابزاری برای جمع آوری داده، تحلیل و ارزیابی، دسته بندی داده ها و نمایش داده ها است که حاوی میلیون ها داده است که روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود.

 

تحلیل فضای مجازی

قابلیت های رصدخانه مجازی ثریا

تحلیل احساس

رصدخانه مجازی ثریا با استفاده از هوش مصنوعی از طریق رصد داده های جمع آوری شده میتواند نظرات کاربران را تحلیل و جمع بندی کند.

موقعیت جغرافیایی

با استفادهاز هوش مصنوعی و داده های جمع آوری شده از فضاهای شبکه های اجتماعی، رصدخانه مجازی ثریا میتواند به شما تحلیلی از موقعیت منتشرکنندگان و نظردهنگدان

نتایج استفاده از رصدخانه مجازی

بهبود عملکرد

با بررسی صفحات و کانال های ارتباطی، می توان بینش جامع و مطلوبی از نحوه عملکرد، بازدهی پیام‌ها و میزان تعامل مخاطبین، با استفاده از معیارهای مختلف به دست آورد. همچنین امکان بررسی نحوه عملکرد کسب و کارهای دیگر در شبکه های اجتماعی و مقایسه آنها وجود دارد.

قابلیتها

آنالیز پروفایل کاربران

رصد رشد مخاطبان

آنالیز مخاطبان

آنالیز محتوا