گروه نرم افزاری ثریا یک گروه خودجوش و دانش بینان است که با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های برنامه نویسی در دنیا، تولیدات نرم افزاری متنوع دارد. گروه نرم افزاری ثریا این امکان را دارد تا با توجه به نیاز مشتری پروژه های سفارشی را در اسرع وقت انجام دهد.